Χάλαρο

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Αυτή τη περίοδο εξυπηρετούμε σε πακέτο

Τα πιάτα της ημέρας μας αλλάζουν καθημερινά & μπορείτε να ενημερωθείτε απο το κατάστημα μας τηλεφωνικά